Pregled kurseva

Nudimo kurseve

Grupni kursevi 

španski - engleski - nemački - portugalski - francuski - italijanski

Poluindividualna nastava

španski - engleski - nemački - portugalski - francuski - italijanski

Standardni

kursevi
2500din / čas
 • Tempo rada: po dogovoru
 • Besplatan materijal
 • 24/7 podrška profesora
 • Završni test i sertifikat

Konverzacijski

kursevi
2500din / čas
 • Tempo rada: po dogovoru
 • Besplatan materijal
 • 24/7 podrška profesora
 • Odabir tema i materijala po dogovoru

Pripremni

kursevi
3000din / čas
 • Tempo rada: po dogovoru
 • Besplatan materijal
 • 24/7 podrška profesora
 • Simulacija testova

Individualni program

španski - engleski - nemački - portugalski - švedski 

Standardni

kursevi
2000din / čas
 • Tempo rada: po dogovoru
 • Besplatan materijal
 • 24/7 podrška profesora
 • Završni test i sertifikat

Konverzacijski

kursevi
2000din / čas
 • Tempo rada: po dogovoru
 • Besplatan materijal
 • 24/7 podrška profesora
 • Odabir tema i materijala po dogovoru

Pripremni

kursevi
2500din / čas
 • Tempo rada: po dogovoru
 • Besplatan materijal
 • 24/7 podrška profesora
 • Simulacija testova
Casa de Lenguas